PROGRAMISTA C++

Zakłady Automatyki KOMBUD SA  zapraszają wszystkich chcących zdobyć doświadczenie w jednej z najlepszych firm branży automatyki kolejowej do podjęcia pracy w Pionie Techniki i Rozwoju

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU, JEŚLI POSIADASZ DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE W:

 • programowaniu obiektowym,
 • znajomości C++ (stl, boost, itp.),
 • znajomości API Windows,
 • znajomości sieci komputerowych,
 • znajomości systemów Linux,
 • znajomości SVN, Git,
 • samodzielności w działaniu, kreatywności i bardzo dobrej organizacja pracy,
 • skuteczności w znajdywaniu rozwiązań,
 • zaangażowaniu, pasji w działaniu i otwartości na nowe wyzwania,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i w piśmie,
 • posiadasz (czynne) prawo jazdy kat. B

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:

 • projektowanie, implementacja i testowanie aplikacji w środowiskach Linux lub Windows,
 • utrzymanie i optymalizację aplikacji,
 • tworzenie narzędzi wspomagających oraz symulatorów programowych,
 • tworzenie nowych modułów i funkcjonalności,
 • dokumentację kodu,
 • kreowanie nowych lub rekomendowanie zmian dla istniejących rozwiązań w celu zwiększenia efektywności procesów,
 • współpracę z przedstawicielami innych obszarów w firmie przy opracowaniu kierunków zmian, definiowaniu potrzeb i wymagań,
 • wsparcie kadry zarządzającej i liderów obszarów w osiąganiu celów biznesowych,
 • raportowanie przebiegu i postępów działań do przełożonego.

OFERUJEMY:

 • ciekawą pracę i możliwości rozwoju – nowatorskie i prestiżowe projekty, praca z doświadczonym i ambitnym zespołem R&D, możliwości rozwoju i realizacji nie tylko w podstawowym obszarze odpowiedzialności, możliwość ponoszenia kwalifikacji w postaci szkoleń, warsztatów i konferencji branżowych, dofinansowanie do nauki języków obcych,
 • bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia – naszym pracownikom, oprócz wynagrodzenia adekwatnego do odpowiedzialności i kompetencji, zapewniamy stabilne zatrudnienie, nowoczesne narzędzia pracy, nagrody, komfortowe biuro oraz bezpłatne parkingi dla samochodów i rowerów,
 • pracę w zgranym, otwartym zespole, w którym panuje bardzo dobra atmosfera pracy i wysokie standardy etyczne,
 • benefity pozapłacowe m.in.: ubezpieczenie grupowe, pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin, dofinansowanie do kart sportowych, bilety na wydarzenia kulturalne, atrakcyjny pakiet socjalny.

Prosimy o składanie CV na adres: [email protected]  z dopiskiem „Programista C++”


W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Programista C++” przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.

Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Aplikuj na stanowisko: Programista C++

Персональні дані

Вкладення

Інформація щодо обробки персональних даних

Адміністратор
Адміністратором даних, які обробляються в рамках процесу набору, є Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. зі штаб-квартирою в Радомі за адресою вул. Вроцлавська 7;

Цілі та підстави для обробки
Ваші персональні дані будуть оброблятися для виконання поточної процедури найму на основі згоди, яка може бути відкликана в будь-який час.​ Якщо ви дасте окрему згоду, Адміністратор даних оброблятиме ваші персональні дані, також для цілей, пов’язаних із наступним прийомом на роботу. У рамках реалізації цих цілей ми будемо інформувати вас про пропозиції роботи в Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., які можуть вас зацікавити.

Одержувачі персональних даних
Ваші персональні дані не будуть передані в третю країну/міжнародну організацію;
Ваші дані, зібрані під час поточного процесу найму, зберігатимуться до кінця процесу найму.
Якщо ви даєте згоду на використання персональних даних з метою майбутнього найму, ваші дані будуть використовуватися протягом 24 місяців. Перед закінченням цього терміну ми попросимо вашої згоди на подальшу обробку ваших даних.

Права осіб, які надають дані
Ви маєте:
1. право доступу до ваших даних та отримання їх копії;
2. право на виправлення ваших персональних даних;
3. право обмежувати обробку персональних даних;
4. право на видалення персональних даних;
5. право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних.

Інформація про вимогу надати дані Надання ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для процесу найму.

Ikonka
Back to top